Åpenhetsloven

På denne siden vil Campinggården as rapportere aktsomhetsvurderinger fortløpende.

Vi stiller krav til at våre leverandører etterlever menneskerettigheter og sørger for anstendige arbeidsforhold, samt reduserer eget klimafotavtrykk.